Stöd svenskprepper.se


Läsvärda bloggar

Podcasts

Myndighetsinformation

Resurser

Att vara en prepper är framförallt att ha kunskap och information. Matlager och nattkikare i all ära, alla prylar i världen går inte upp emot kunskap. Som prepper bör du lära dig mycket och ofta, och likaså bör du dela med dig av dina kunskaper. Precis som vi bör göra i stort, mänskligheten. Här under hittar du länkar till saker jag tycker att du ska hålla koll på.

Svenska bloggar

Engelskspråkiga bloggar

Prepping och krisberedskap i svensk media

Svenska podcasts om prepping / krisberedskap

Svenska prepperbutiker

Utländska prepperbutiker