Stöd svenskprepper.se


Läsvärda bloggar

Podcasts

Myndighetsinformation

Geocaching – en hobby för alla

Världs- och närområdesläget är skit. Riktigt käpprätt åt helvete, till och med. Om du läser min blogg så antar jag att du redan har börjat preppa eller är en hardcore-prepper till någon grad – har du inte börjat ännu så börja direkt. Det torde ju vara tämligen dumt att inte göra det om du läser […]